Olleke Bolleke

Samenwerking De Springplank & Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Basisschool De Springplank en Peuterspeelzaal Olleke Bolleke werken nauw samen, met als visie:


Kinderen gaan zelfstandig op ontdekking wanneer de omgeving hen hiertoe uitdaagt, volgt en kansen geeft.

Ontdekken houdt in: ervaring opdoen – zaken be (door)leven – leren – begrijpen.

 


Missie: Vanuit de 4 B’s = Bedoeling, Betekenis, Betrokkenheid, Bemiddeling zorgen wij voor:

- Thema’s die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van onze kinderen.

- Hoeken en materialen die uitnodigen en aanzetten tot ontdekken.

- Aanbod dat gericht is op: de zone van de naaste ontwikkeling (hoge doelen).

- Activiteiten die gericht zijn op: de wereld van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.
Vragen? Loop even binnen op maandagmorgen, woensdagmorgen of vrijdagmorgen. Mailen kan ook: carintx@bs-despringplank.nl