Welkom

Welkom op de website van Basisschool De Springplank!

Op BS De Springplank is ieder kind een ster! Aan ons om ieder op zijn eigen wijze te laten schitteren!

Basisschool De Springplank is een kleine dorpsschool die staat voor modern en eigentijds onderwijs, waarbinnen we het betekenisvol leren steeds meer vorm en inhoud willen geven. Een school met volop mogelijkheden waar kinderen alle ruimte krijgen om hun talent samen met andere kinderen te ontwikkelen. Dit doen we o.a. door te werken middels kansrijke combinatie groepen. Wij geloven dat het leren zich voltrekt middels ervaren, beleven, leren en begrijpen. Deze cyclus bouwen we dan ook binnen ons onderwijs in. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen.

Rust en veiligheid vinden wij belangrijk.

Wij stellen ons de vraag;  wat moeten onze kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang.

Op BS De Springplank is ieder kind een ster! Aan ons om ieder op zijn eigen wijze te laten schitteren! Zodat ieder kind op een zo hoog mogelijk en divers niveau kan stralen en nu en in de toekomst kan schitteren.