Ouderpanel

Met ingang van schooljaar 2017-2018 maakt onze school op momenten dat daar behoefte toe is, gebruik van het zogeheten Ouderpanel.
Rond een actueel onderwerp dat de school raakt, kan de medezeggenschapsraad, het kwaliteitsteam en/of de directie een groep ouders bij elkaar roepen om met elkaar van gedachten te wisselen over dat onderwerp.
Hoe een en ander precies werkt, is te lezen in onderstaande bijlage.

Bijlage: Het ouderpanel