2017-2018

De schoolgids geeft een indruk van wat u van BS De Springplank kunt verwachten. U leest wat de visie van de school is, hoe wij omgaan met elkaar en met de kinderen en hoe wij het onderwijs vormgeven binnen de wettelijke kaders. Ook hopen we met deze schoolgids uw betrokkenheid bij de school te versterken. Voor nieuwe ouders kan deze gids helpen bij het kiezen van de juiste school die bij uw kind past.
In het jaargebonden gedeelte staat de belangrijke informatie voor ouders en verzorgers over het reilen en zeilen bij ons op school, beschreven. Samen met het algemeen gedeelte waarin we een indruk willen geven van wat u van BS De Springplank kunt verwachten proberen wij u zo een duidelijk beeld te geven.
 
Bij de samenstelling zijn we zorgvuldig te werk gegaan om u een zo compleet mogelijk en eerlijk beeld van onze school te geven. 
We werken met een jaargebonden schoolgids en een algemene schoolgids voor de gehele beleidsperiodens per 4 jaar wordt deze gids aangepast. Jaarlijks ontvangen alle leerlingen een jaargebonden deel met daarop de veranderlijke informatie via ISY. Denk hierbij aan adressen, groepsverdeling, eenmalige activiteiten, etc.
 
Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. Wanneer u bepaalde informatie mist of suggesties heeft die tot verbetering van deze schoolgids kunnen leiden, dan horen wij dit graag.

Klik hier voor het jaargebonden deel 2017-2018.
Klik hier voor de algemene schoolgids 2017-2018.