PadXpress

PADXPRESS is de plek waar je moet zijn voor bruisende activiteiten na schooltijd!
PadXpress is een breed aanbod van naschoolse activiteiten en een platform voor het aanbieden van lokale activiteiten en events voor kinderen. De PadXpress is actief in de gemeente Peel en Maas, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Beesel. In de gemeente Venlo bieden we ook naschoolse activiteiten cultuur, hier in samenwerking
met Sportbedrijf.

Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een
aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.

Waarom?
Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen.
Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten:

 • bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties
 • bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen 
 • bieden we kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn
 • slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving
 • versterken we de leefbaarheid in de kernen
 • zetten scholen een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC)
       

Hoe? Dit doen we met het bieden van een breed aanbod van naschoolse activiteiten in samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisaties, verenigingen, aanbieders. Er zijn veel mogelijkheden om talent(en) die elk kind in zich heeft te ontplooien, naar zijn of haar kunnen. Immers de een heeft een taalknobbel, de ander ziet snel verbanden of logisch stappen, weer een ander heeft creatieve of muzikale talenten. Met de Padxpress willen we al deze talenten aanspreken, of wel, alle intelligenties ontwikkelen. Dit doen we door een breed palet van mogelijkheden voor kinderen te bieden en brug te slaan tussen de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling.

PadXpress heeft als visie dat elk kind zijn eigen talent heeft en het ontwikkelen hiervan enorm bijdraagt aan de vorming van hun nog jonge persoonlijkheid. Alle activiteiten worden hierop afgestemd. Voor meer informatie over meervoudige intelligentie kijk
dan bij 'talenten en intelligenties'.

De activiteiten zijn te verdelen in 10 categorien/onderdelen, zoals te zien in de 'boom' van de PadXpress: sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Bij de activiteiten zijn alle kinderen van 4 tot en met 14 jaar welkom.
Met de opvangorganisaties en clubs worden afspraken gemaakt. De activiteiten passen bij de leeftijd en zijn 'schools' onderverdeeld in:

 • Onderbouw: 4-6 jaar (groep 1 en 2)
 • Middenbouw: 6-9 jaar (groep 3-4-5)
 • Bovenbouw: 9-13 jaar ( 6-7-8)

De bijdrage in de kosten voor deelname aan naschoolse activiteiten variëren van € 15,00 tot € 25,00 per kind voor een periode van 6 weken naar gelang activiteit en de duur ervan.

DE PADXPRESS IN HET KORT

 • optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties 
 • deelname is mogelijk voor alle kinderen 
 • activiteiten voor onder-, midden- en bovenbouw 
 • op school of op locatie 
 • kwaliteit en variatie in aanbod 
 • aanmelden via website en vol = vol 
 • programma per school of gebied 
 • kinderen kunnen deelnemen aan alle activiteiten, ook op een andere school 

Voor meer info of aanmelden, kijk op  www.padxpress.nl!