Rapportage Inspectie van het Onderwijs 2015-2016

Februari 2016 heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht.
De rapportage is middels deze link te openen.

Rapportage inspectie van het onderwijs 2015-2016

Schoolplan


Naast een schoolgids maakt elke school
een schoolplan. In het schoolplan geven scholen voor de komende vier jaar aan op welke manier ze werken aan verdere verbetering van het onderwijs. Elke school is verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen.
De informatie die dat oplevert, vormt de basis voor het plan. Het plan wordt pas vastgesteld als de medezeggenschapsraad daarmee instemt. Dat betekent dat ouders via de medezeggenschapsraad een stevige vinger in de pap hebben als het om de kwaliteit van de school gaat.

Het schoolplan
2015-2019 is hier te downloaden.
Vanuit het schoolplan werken we ieder jaar met een schooljaarplan waarin staat beschreven welke onderdelen extra aandacht krijgen dat schooljaar.

Ook beschikken wij over een zorgondersteuningsplan waarin beschreven staat hoe de zorg op onze school vormgegeven wordt.