Tevredenheidsonderzoek 2018


In april 2018 heeft er een tevredenheidspeiling plaats gevonden op de Springplank onder ouders, leerlingen en leraren. Met een hoge mate van respons (71% ouders, 100% leerlingen) geven onderstaande documenten een reëel beeld van de tevredenheid over onze school. Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de ouders en de leerlingen.

Ouderpeiling 2018

Leerlingpeiling 2018