Tevredenheidsonderzoek 2014


In juni 2014 heeft er een tevredenheidspeiling plaats gevonden op de Springplank onder ouders, leerlingen en leraren. Met een hoge mate van respons (98%!) geven onderstaande documenten een reëel beeld van de tevredenheid over onze school. Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de ouders en de leerlingen.

Ouderpeiling 2014


Leerlingpeiling 2014